By / 14th Styczeń, 2014 / Blog / Off

Barbakan, nazywany perłą krakowskiej fortyfikacji i Bramą Chwały, należy do jednych z najważniejszych wizytówek Krakowa. Dla wielu krakowian jest to miejsce tajemnicze, kojarzące się z średniowieczną magią bitew, rycerzy i królów. Inni, przyzwyczajeni do widoku tej niezwykłej budowli na co dzień, nazywają go potocznie „rondlem” ze względu na charakterystyczny kolisty kształt. Znajdujący się na Plantach, tuż przy początku tzw. Trasy Królewskiej, Barbakan był jedynym elementem obronnym wysuniętym poza mury miasta.

Jego budowy w latach 1498-99 nadzorował sam król Jan Olbracht, który podłożył pod jego budowę kamień węgielny. Barbakan został wzniesiony na planie koła, którego średnica zewnętrzna ma ponad 30 metrów, a średnica wewnętrzna ponad 24 metry. Na jego szczycie znajduje się 7 wieżyczek obserwacyjnych, a mury zaopatrzone są w liczne otwory strzelnicze. Przez wieki Barbakan uważany był za twierdzę nie do sforsowania i rzeczywiście, pomimo wielu ataków nikomu nie udało się go bezpośrednio zdobyć. Zawdzięczać to może grubym murom odpornym na ogień artyleryjski, głębokiej nawet na 6 metrów fosie, która dawniej otaczała budowlę, 130 strzelnicom rozmieszczonych na czterech kondygnacjach oraz machikułom – gankom z otworami w podłodze, z których wylewano na wroga stopiony ołów czy wrzący olej.

Z Barbakanem wiąże się wiele legend i wydarzeń historycznych, mniej lub bardziej znanych, takich jak obrona Krakowa przed Rosjanami w okresie konfederacji barskiej, podczas której krakowski rzemieślnik Marcin Oracewicz zdołał zabić rosyjskiego dowódcę Panina nabitym do lufy karabinu guzikiem, gdy zabrakło mu prawdziwej amunicji. Barbakan dostępny jest dla zwiedzających poza sezonem zimowym, odbywają się w nim często ekspozycje, mistrzostwa sportowe oraz inscenizowane turnieje rycerskie.

Ten post dostępny jest także w języku: angielski, francuski