By / 11th Styczeń, 2014 / Blog / Off

hotel lafontaine krakow Spośród dwóch najszacowniejszych krakowskich kościołów – Katedry na Wawelu i Bazyliki Mariackiej, to ten drugi od zawsze był dla mieszkańców miasta najważniejszy. Podczas gdy Katedra związana była z władzą monarszą i biskupią, Kościół Mariacki pełnił funkcję fary – głównej świątyni miejskiej, za którą odpowiadali i którą finansowali mieszczanie.

 

Bazylika Mariacka to ceglana trójnawowa gotycka budowla wzniesiona w północno-wschodnim narożniku Rynku Głównego. Ukośne położenie względem osi rynku świadczy o tym, że jeszcze przed powstaniem miasta, na początku XIII wieku, na jej miejscu znajdowała się romańska świątynia. Kościół Mariacki w swojej obecnej postaci powstał w końcu XIV wieku. W XV wieku do naw bocznych dobudowano jeszcze sześć kaplic i dwie kruchty oraz nadbudowano najwyższą kondygnację wieży hejnałowej, którą zwieńczono hełmem. Z wieżami Kościoła Mariackiego wiążą się dwie legendy.

Według pierwszej, budowniczymi wież zostali dwaj bracia, których rywalizacja o kunszt i sprawność rzemiosła doprowadziła do tragedii – starszy brat miotany zawiścią zabił nożem młodszego, a następnie nękany wyrzutami sumienia tym samym nożem popełnił samobójstwo. Legendarne narzędzie zbrodni do dziś możemy oglądać pod jedną z arkad Sukiennic. Druga legenda wyjaśnia dlaczego melodia, który słyszymy co godzinę z wyższej wieży, tzw. Hejnalicy urywana jest w pół tonu. Hejnaliści upamiętniają w ten sposób inwazję tatarską z 1241 roku, podczas której strażnik próbujący ostrzec sygnałem trąbki mieszkańców miasta nie zdołał dokończyć hejnału, zestrzelony z łuku przez jednego z barbarzyńskich najeźdźców.

W następnych wiekach prace renowacyjne nad Bazyliką polegały wyłącznie na zmianie wystroju jej wnętrz. W XVIII wieku kościół uzyskał charakter barokowy, zastąpiony ponownie stylem gotyckim sto lat później przy udziale m.in. Jana Matejki, Józefa Mehoffera i Stanisława Wyspiańskiego.

Ten post dostępny jest także w języku: francuski